Witamy na stronach BESTPOL Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., profesjonalnej firmy z bogatym doświadczeniem w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych, w prowadzeniu księgowości wielu podmiotów gospodarczych o różnej specyfice oraz doradztwie finansowo-podatkowym.

  BESTPOL Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. to:
 • fachowość
 • profesjonalizm
 • nowoczesność
 • skuteczność
 • rzetelność
 • bezpieczeństwo
  Przedmiotem działania BESTPOL Biuro Biegłych Rewidentów jest:
 • obsługa finansowo-księgowa spółek,
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych,
  w tym sprawozdań skonsolidowanych,
 • wykonywanie analiz finansowo - ekonomicznych,
 • wyceny przedsiębiorstw.
  Inne usługi biegłych rewidentów:
 • audyt planu połączenia lub przekształcenia spółek,
 • weryfikacja prac innego audytora,
 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
 • przegląd ksiąg rachunkowych,
 • opracowanie części finansowej prospektów emisyjnych,
 • badanie sprawozdania założycieli spółek kapitałowych.